29 Μαρτίου 2023

Η ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων με τις ολοκληρωμένες λύσεις της Greenvolt Next.

Το σύνολο των επιχειρήσεων παγκοσμίως, βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, σε μια διαδικασία μετασχηματισμού, με κύριους άξονες τη νέα ψηφιακή εποχή και την πράσινη μετάβαση, με τις δύο αυτές έννοιες να συνδέονται πλέον άρρηκτα με την αναπτυξιακή στρατηγική των εταιρειών. Ενδεικτικό της επίκαιρης σημασίας της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων είναι η συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των κρατών, τα οποία σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις με στόχο να καταστήσουν την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, να τονώσουν την οικονομία μέσω της πράσινης τεχνολογίας, να ενισχύσουν τη βιώσιμη βιομηχανία και τις μεταφορές και να μειώσουν τη ρύπανση. ... Read More