Μια μοναδική πηγή δεδομένων για τη διαχείριση του αποτυπώματος ενέργειας και βιωσιμότητας για κάθε επιχείρηση

Μέσω της ολοκληρωμένης λύσης Διαχείρισης Εταιρικής Βιωσιμότητας (Sustainability Management Solution) της Globalsat, η επιχείρησή σας μπορεί να συλλέγει, να αναλύει και να αυτοματοποιεί πληροφορίες που έχουν σημασία για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξής της, με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής της επίδοσης. Πιο συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας, η επιχείρηση μπορεί να μειώσει το ενεργειακό και λειτουργικό της κόστος, καθώς και να εξασφαλίσει την άνεση των υπαλλήλων της. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές των κτιρίων να βελτιώσουν το λειτουργικό κόστος των εργασιών τους, να αυξήσουν την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού τους και να βελτιώσουν τη συνολική επίδοση του κτιρίου.

Η πλατφόρμα εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου επισκόπηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ιστορικά στοιχεία, προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, σύγκριση αυτών με προηγούμενες χρονικές περιόδους, ομαδοποιήσεις των πληροφοριών ενέργειας και βιωσιμότητας, καθώς και αποκλίσεις από τον αρχικό ενεργειακό προϋπολογισμό μέσω διαγραμμάτων, αναφορών, πινάκων ελέγχου-dashboards. Επιπρόσθετα, οι λειτουργίες της πλατφόρμας περιλαμβάνουν ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης μιας εγκατάστασης, όπως η κατανάλωση ενέργειας ανά συσκευή / εξοπλισμό, εργασίες συντήρησης & εποπτείας, ενημερώσεις για την κατάσταση του εξοπλισμού και της εγκατάστασης, η κάλυψη και ο φωτισμός του χώρου, τα επίπεδα ήχου κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση Εταιρικής Βιωσιμότητας