Στηρίζουμε τη μετάβαση σε μια βιώσιμη, έξυπνη κινητικότητα
μέσα από την ηλεκτροκίνηση

H Globalsat, ως εμπορικός αντιπρόσωπος της Blink Charging Hellas, αναπτύσσει το δίκτυο των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Blink στην Ελλάδα και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προμήθειας, διαχείρισης και διασύνδεσης σταθμών φόρτισης σε ξενοδοχειακές μονάδες, που επιθυμούν να παρέχουν μια μοντέρνα παροχή με οικολογικό πρόσημο στους επισκέπτες τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές προοπτικές και εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, στόχος της Globalsat είναι να συμβάλλει στο άνοιγμα της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων, ενισχύοντας την εµπιστοσύνη των χρηστών τους και των επιχειρήσεων στην ηλεκτροκίνηση και στη διαθεσιµότητα σηµείων επαναφόρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BLINK